Home

Laatste nieuws

23/04/’24
…BAM !!! 3 nieuwe deelnemers Commercial Akkoord!
Welkom:
Home | social first agency, Tebbernekkel & FutureFrank 

 

15/01/’24
een goed voornemen … lid worden en contributie betalen voor 202415/01/’24
…en daar is nr 36!
Pirke Productions heeft zich achter het FijnWeekend Commercial Producenten Akkoord geschaard. Welkom aan boord!31/12/’23

.. en een fijn begin!

22/12/’23
Eindelijk…. de rekentool
Maak het jezelf en je opdrachtgevers gemakkelijk en gebruik onze rekentool om duidelijke, betrouwbare urenspecificaties te genereren voor facturen gebaseerd op de bepalingen van het FijnWeekend Commercial Producenten Akkoord.
Nooit meer stress door halve overuurtjes op zondag tijdens nachtwerk na een broken turnaround!
Lees verder27/11/’23
Onderhandelingen drama producenten gestaakt!
Meer dan een jaar hebben we gesproken met 4 dappere productiehuizen die tegen de stroom in met ons wilden bouwen aan een drama-herenakkoord. Helaas hebben we onlangs te horen gekregen dat er voorlopig geen uitzicht meer is op dit akkoord. Graag informeren we jullie over het proces en hoe we verder willen.
Lees verderNieuwste FijnWeekend Crew kleding
verkrijgbaar in de FijnWeekend spreadshirt-shop

Welkom SCOVILLE !
FijnWeekend Commercial Producenten Akkoord!

… en SODA de 34e deelnemer aan het
FijnWeekend Commercial Producenten Akkoord!

WEFILM is de 33e deelnemer aan het
FijnWeekend Commercial Producenten Akkoord!

Nieuwe CREW merchandise beschikbaar in de FijnWeekend Spreadshop !
… en Eyeforce is de 32e deelnemer aan het
FijnWeekend Commercial Producenten Akkoord!
Better Call Sol is de 31e deelnemer aan het
FijnWeekend Commercial Producenten Akkoord!

19/12/’22
Instagram
FijnWeekendCrew nu ook op instagram

19/12/’22
English
The FijnWeekend Commercial Producers Agreement is now available in english.

29/11/’22
FILMMACHT
en dat maakt …. 30 deelnemers aan het FijnWeekend Commercial Producenten Akkoord.
FILMMACHT heeft zich ook aangesloten.

28/11/’22
Rekenvoorbeeld nachttarief
We hebben een rekenvoorbeeld online gezet om je nachttarief correct te berekenen. Vooral nachttoeslag over overuren berekenen, blijken veel crewleden lastig te vinden. Daarom dit voorbeeld met ronde gevallen om één en ander meer inzichtelijk te maken.

28/11/’22
Rauwkost, This Is Us & Medianauts
hebben het akkoord ook ondertekend, nummer 27 & 28!

24/8/’22
Joe Public & Jan Ruinard.
nummer 25 & 26!

20/8/’22
Meraki & Wolfstreet ook aan boord.
… en dat maakt 24.

5/6/’22
NorthWest Productions nu ook aangesloten
22 partijen hebben het commercial akkoord ondertekend nu!
https://fijnweekend.film/commercial-akkoord/

12/4/’22
FijnWeekend is nu een echte crew-belangenvereniging!
Sinds 25 maart is FijnWeekend officieel een vereniging met een 6 koppig bestuur en het grootste aantal leden in de branche. Met het huidige ledenbestand zijn we in één klap de moeder aller belangenverenigingen met een krachtige stem in de filmindustrie!

17/03/’22
INDIE & KAOS Amsterdam sluiten zich aan!.
Goed nieuws: vanaf heden zijn ook INDIE en KAOS Amsterdam aangesloten bij het FijnWeekend Commercial Producenten akkoord.

7/3/’22
Advies omtrent coronabepalingen in frictiecontracten.
FijnWeekend heeft zojuist via een nieuwsbrief haar achterban geadviseerd om niet meer zomaar elke coronabepaling in frictiecontracten te accepteren en om altijd om opheldering te vragen bij opdrachtgevers. In de nieuwsbrief hebben we de reacties die we hebben ontvangen op onze brief aan de branche over dit onderwerp op een rij gezet en leggen we uit welk verschil onze brief heeft gemaakt.

7/3/’22
Drbarefoot & Grandia’s Army sluiten zich aan.
19 partijen onder het commercial akkoord nu:
25 FPS – Annoman – Artillerie – Bonkers – Cake Film – Chaos – Czar – DPPLR – Drbarefoot – Grandia’s Army – Halal – Hazazah – Holy Fools – Mediamonks – Pink Rabbit – Revolver – Studio Studio – Suikerdepôt – Super Easterfeather

7/2/’22
Brief nav contractvoorwaarden rond COVID-19 !
FijnWeekend heeft een brief gestuurd naar alle partijen rondom het Covid-19 protocol audiovisuele sector en de Garantieregeling Pandemie van het Filmfonds. Dit naar aanleiding van verschillende geluiden uit de branche die ons bereiken over onredelijke contractvoorwaarden voor crewleden mbt Covid-19 voor fictie-producties.

11/1/’22
Zondagstarief volledig!
LET OP sinds 1 januari ’22 geldt voor het commercial akkoord het volledige zondagstarief. Je hanteert vanaf nu 150% van je reguliere dagprijs voor werk op zon- en officiële feestdagen.

05/1/’22
Studio Studio nu ook aangesloten.
Dat maakt de lijst met officieel bij het commercial akkoord aangesloten partijen:
25 FPS – Annoman – Artillerie – Bonkers – Cake Film – Chaos – Czar – DPPLR – Halal – Hazazah – Holy Fools – Mediamonks – Pink Rabbit – Revolver – Studio Studio – Suikerdepôt – Super Easterfeather

6/10/’21
Het Fijn Weekend commercial akkoord met commercial producenten
Sinds juli ’21 is het commercial akkoord ingegaan. Alle 16 aangesloten commercial producenten hanteren nu de voorwaarden uit dit akkoord zonder discussie.
Lees hier meer over het akkoord.

Er zijn ondertussen enkele eerste, kleine stapjes gezet in de drama/fictie hoek om te onderzoeken of niet toch ook daar tot afspraken kunnen komen.
zodra daar meer nieuws over is, informeren we jullie via onze nieuwsbrief.


5/7/’21
Gefeliciteerd!
We zijn erg verheugd om vandaag te kunnen meedelen dat we een akkoord hebben kunnen afsluiten met een grote vertegenwoordiging van commercial producenten.
Wij zijn als Fijn Weekend bijzonder tevreden met het behaalde resultaat en erg trots op het feit dat we, met jullie als achterban dit eerste echte succes hebben kunnen bewerkstelligen.
Lees verder

 

29/6/’21
Met onze laatste nieuwsbrief lanceerden we de Fijn Weekend arbeidsvoorwaarden. Deze hadden we opgesteld nadat onderhandelingen met ‘drama’ producenten niet echt van de grond kwamen en onderhandelingen met de commerciële producenten vastgelopen waren. Het leek ons de enige mogelijkheid om de opgedane inzichten van het afgelopen half jaar om te zetten in een nieuw uitgangspunt voor arbeidsvoorwaarden en die te delen met de gehele branche.

Deze arbeidsvoorwaarden hebben veel stof doen opwaaien! Zo veel dat we opnieuw benaderd zijn door vertegenwoordigers van commercial producenten. Ook zij zien het belang en de voordelen van nieuwe afspraken. We hebben afgelopen week een nieuw voorstel van hen ontvangen dat zeer de moeite waard leek om opnieuw om de tafel te gaan zitten. Het eerste gesprek heeft ondertussen plaatsgevonden en we zijn voorzichtig optimistisch dat we zeer snel toch tot een akkoord kunnen komen.

Ook zijn we weer in gesprek met vertegenwoordigers van de drama producenten.
14/5/’21
Het is alweer half mei en dus hadden we nu heel graag de filmbranche een nieuw herenakkoord willen presenteren. Voor de meesten van jullie is ondertussen al wel duidelijk dat we dat helaas niet voor elkaar hebben gekregen, maar ook dat we de laatste weken hard hebben gewerkt aan onze eigen; Fijn Weekend arbeidsvoorwaarden. Die we vandaag met trots aan jullie presenteren! Fijn Weekend kiest er in dit stadium voor om de gehele branche te motiveren om de FW arbeidsvoorwaarden te omarmen ipv akkoord te gaan met afspraken die we niet kunnen verantwoorden aan onze achterban.

1 januari hebben we de invoering van het weekendtarief opgeschort omdat we ervan overtuigd waren dat we met commercial- en drama producenten tot een nieuw herenakkoord zouden kunnen komen. Daarmee zouden we, aangemoedigd door de enorme achterban, de filmwereld in één klap een stuk veiliger en professioneler kunnen maken. De Fijn Weekend achterban is gegroeid tot meer dan 700 crewleden! Dat is natuurlijk allemaal leuk, maar het laat vooral zien dat er echt behoefte is aan verandering!

Coronasituatie
Toen we vorig jaar langzaam uit het ‘film’ corona-dal kropen (mede dankzij de inspanningen van de DAFF) en er weer meer producties begonnen te draaien, gleden helaas wel de arbeidsomstandigheden weer verder bergafwaarts. De ongekend onzekere tijden zorgen voor nog meer concurrentie op de markt. Daarnaast leidden de complexe toepassingen van corona-maatregelen, restricties en budgetten, niet zelden tot nog langere draaidagen, meer weekendwerk en nog verder uitgeklede financiële voorwaarden. Al met al werd het er ondanks de inzet van corona-managers de facto allemaal niet veiliger op.


Fijn Weekend insteek
Het proces om tot nieuwe afspraken (inclusief een weekendtarief) te komen, bleek niet eenvoudig. Dat hadden we ook niet verwacht, maar we hadden er vanwege de bemoedigende gesprekken die de DAFF voor ons met de branche organiseerde, toch het volste vertrouwen in.

Om eerst voor de hele branche goed duidelijk te krijgen, waar een akkoord over zou moeten gaan hebben we de basisbegrippen opgesteld en op basis daarvan een enquete gehouden onder crew. Alles om maar duidelijk te krijgen waar precies de pijnpunten liggen voor crew. Niet enkele set crew, maar óók alle crew die buiten de draaidagen om werken aan een productie. Zo hebben we inzichtelijk weten te maken wat onze achterban graag veranderd wil zien aan de huidige, soms vage, maar vooral altijd veranderende ‘afspraken’. En hoe is het eigenlijk gesteld met de veiligheid. Wie is er bijvoorbeeld verantwoordelijk voor ongelukken na een werkdag van 18 uur?

Wij zijn op zoek gegaan naar de menselijke maat, maar óók naar wat producenten van crew mogen verwachten en wat crew van zijn opdrachtgever kan verwachten. Overleg voor een betere samenwerking.

Commercieel
We hebben de afgelopen maanden meerdere, zeer goede en constructieve gesprekken gevoerd met een vertegenwoordiging van commercial producenten. Zij hebben vanwege het Fijn Weekend initiatief nieuw leven geblazen in de VCP (Verenigde Commercial Producenten)

We hebben hun kant van het verhaal gehoord. Zij vertelden ons onder grote druk te staan van veeleisende reclamebureaus en van bijv. een bedrijf als PIP – Partners in Production*.
Ondanks dat we het natuurlijk niet over alles eens waren, bleken we beiden groot voorstander van vernieuwde afspraken.

Er blijkt bij commercial producenten een hardnekkige vrees te bestaan dat crew zich niet altijd aan nieuwe afspraken zouden kunnen houden richting ál hun opdrachtgevers. Zij vrezen dat er een ongelijke concurrentiepositie kan ontstaan tussen de producent die zich wel aan nieuwe afspraken committeert en zij die altijd de regels willen blijven oprekken. (Dat is in zekere zin wat er nu ook al gebeurd; de goedkopere pitch van een producent voor dezelfde productie vertaalt zich vaak uit in mindere arbeidvoorwaarden voor crew) Deze vrees hebben we helaas niet weg kunnen nemen tijdens de gesprekken.


Drama
Naast deze gesprekken hebben we geprobeerd met de NAPA (Nederlandse Audiovisuele Producenten Alliantie) in gesprek te komen. Tijdens eerdere, door de Daff geïnitieerde overleggen, hadden we de stellige indruk dat ook zij graag in gesprek wilden over de basisbegrippen, de enquête en de conclusies die je daaraan kon ontlenen. Het is er helaas niet van gekomen! Er is een minieme e-mailwisseling geweest, maar van een overleg was helaas geen sprake.

Ook hebben we het Filmfonds uitgenodigd om, als belangrijkste fondsenverstrekker in onze branche, bij te dragen aan het overleg over arbeidsvoorwaarden en eerlijke beloning. Zij hebben immers ook (net als de NAPA) de FAIR Practise Code** ondertekend.
Zij reageerden dat ze de FAIR Practice Code onderschrijven en dat zij het belang zien van goede afspraken tussen opdrachtgevers en opdrachtnemers, maar dat zij zich als financier van producties niet zien als partij in de totstandkoming van die afspraken.

Wij hoopten dat het Filmfonds juist vanwege hun rol als financier, wat uit publiek geld betaald wordt, voorwaarden voor veilige en eerlijke arbeidsomstandigheden zouden kunnen gaan koppelen aan de financieringen. Dit bleek te hoog gegrepen en we werden vriendelijk doorverwezen naar de organisaties waarmee we reeds in overleg waren.

Fijn Weekend arbeidsvoorwaarden
Eind april hebben we onszelf de vraag gesteld: Willen we doorgaan op de ingeslagen weg en toewerken naar een mogelijk tè zwak akkoord dat door tè weinig partijen wordt omarmt? of
moeten we op een andere manier meer halen uit de uitgebreide nieuwe inzichten die door het Fijn Weekend initiatief naar boven zijn gekomen drijven?
We hebben besloten om alle steun die we ervaren en de nieuw opgedane kennis niet voor niets te laten zijn en in te zetten om de branche voor te lichten en wezenlijke veranderingen aan te moedigen!

We hebben de basisbegrippen verwerkt tot wat wij nu de Fijn Weekend arbeidsvoorwaarden noemen. Één document dat voor iedereen inzichtelijk maakt wat voor Fijn Weekend het herenakkoord had moeten worden.

We hebben sancties omschreven bij ieder onderdeel in de bassisbegrippenlijst waar daar om redenen van veiligheid en menselijkheid noodzaak voor is. Dus geen onredelijke hoge percentages of sancties om er financieel op vooruit te gaan, maar arbeidsvoorwaarden die, wanneer we die branche-breed zouden omarmen, de excessen zouden moeten ontmoedigen.

Zo hebben we bijvoorbeeld een overuren-staffel opgesteld die de huidige gangbare norm respecteert tot een bepaalde hoogte, maar extra lange dagen verder ontmoedigd. Aan de andere kant hebben we het weekendtarief op zaterdag aangepast nadat ons duidelijk is geworden dat het weekendtarief zoals we dat in eerste instantie voor ogen hadden, een onmogelijk grote stap bleek voor te veel producenten.

We raden iedereen aan om deze arbeidsvoorwaarden aandachtig door te nemen, te delen, er over te spreken en om collega’s en producenten aan te moedigen om ze te gaan toepassen!

Producties die tussen nu en de zomer gepland staan kunnen uiteraard nog geen rekening hebben gehouden qua budget of draaiplanning met de FW-arbeidsvoorwaarden. We adviseren om daarom in eerste instantie coulant te zijn en daarmee de discussie over invoering van de arbeidsvoorwaarden te bevorderen.

Trots
Eerlijk is eerlijk… we hadden meer verwacht van de gesprekken en onderhandelingen. We waren misschien te idealistisch en iets te naïef. Aangedreven door zo een fantastisch grote groep en de geluiden uit de branche, hoopten we snel tot vernieuwde afspraken te kunnen komen.

Maar we zijn vooral heel erg trots op de impact die ons initiatief tot nu toe heeft gehad! We denken nu met de Fijn Weekend arbeidsvoorwaarden een goede voorzet te geven en verwachten dat we hierdoor met zijn allen grote stappen voorwaarts kunnen zetten. Samen op weg naar een veiligere en betere filmindustrie voor iedereen: terug naar de menselijke maat!

Toekomst
Ontzettend veel dank voor jullie inzet, steun, input en feedback to nu!
Fijn Weekend houdt hier niet op…
Laatste nieuws:
16/3/’21 De enquete is gesloten. Ze is ingevuld door 233 crewleden. Daar zijn we erg blij mee! De uitslag vindt je hier.

Fijn Weekend is een crewclub of vereniging of bond met veel energie!
Wij zetten ons namens filmend Nederland in voor een eerlijke en veilige filmbranche .
Wat begon met wat gemopper over het vele weekendwerk, leidde tot het vormgeven van de veelbesproken weekendtarieven-regeling. Nu hebben we het initiatief genomen om tot een nieuw, breedgedragen akkoord te komen in onze branche.