About us

 FijnWeekend

Als beweging is FijnWeekend ontstaan in 2020, toen onder veel vakgenoten de wens ontstond om samen de arbeidsvoorwaarden in onze branche te verbeteren, na decennia van stilstand of zelfs achteruitgang. We hebben een grote enquête gehouden onder crewleden en een brandbrief gestuurd naar iedereen in de filmindustrie. Die sloeg in als een bom! De branche was wakker geworden.

In 2021 hebben we samen met enkele producenten het FijnWeekend Commercial Producenten Akkoord opgesteld. Dat zogenaamde herenakkoord is na wat lobbyen in juli van dat jaar met 16 productiemaatschappijen gelanceerd en is sindsdien de standaard bij commercials. Ondertussen hebben al 35 partijen zich achter het akkoord geschaard.

We zijn die dappere producenten van het eerste uur nog steeds zeer dankbaar dat zij het aandurfden om met ons te gaan samenwerken, ondanks het destijds heersende negatieve sentiment ten aanzien van FijnWeekend. Zij hebben hun nek uitgestoken en het vertrouwen gehad dat jullie de voorwaarden uit het akkoord ook bij andere maatschappijen zouden gaan hanteren en dat zullen blijven doen in de toekomst.

Eind 2022 zijn we gesprekken gestart met 4 individuele fictie-productiehuizen in een eerste poging om ook voor drama/fictie een herenakkoord te bewerkstelligen. (Overkoepelende organisaties als de NAPA en NCP hebben helaas nooit rechtstreeks met ons willen overleggen over arbeidsvoorwaarden.) Ondanks een voortvarend begin is na een jaar de stekker uit dat overleg getrokken. Heel kort samengevat, de producenten durfden na het inwinnen van juridisch advies niets vast te leggen, uit angst voor problemen met de wet.

We hebben toen het door FijnWeekend beoogde compromis gepresenteerd. Het voorstel waar wij als FijnWeekend mee hadden kúnnen instemmen, mocht het overleg niet zijn gestaakt.
Lees dat compromis nog eens terug en doe er je voordeel mee. Het is een goed voorstel, gebaseerd op het commercial akkoord, aangevuld met redelijke uitzonderingen voor drama/fictie producties.

FijnWeekend zet zich ook aan de Ketentafel AV/Film in voor crew. De Ketentafel is een initiatief van Platform ACCT om praktijkinstrumenten te ontwikkelen die Fair Pay en Fair Practise moeten gaan bevorderen. We hebben vooral hard gestreden om de Leidraad Veilig En Gezond Werken, die in Maart over de sector wordt uitgerold, zo scherp mogelijk afgesteld te krijgen. Die leidraad bevat richtlijnen voor film- en tv producties. Richtlijnen inderdaad, helaas nog geen arbeidsvoorwaarden. Je moet zelf nog zorgen voor heldere afspraken over zaken als overuren, turnaround, nachtwerk etc. om overschrijdingen van die richtlijnen te ontmoedigen. Het beoogde compromis kan je hier mogelijk bij helpen.

FijnWeekend is als crew-belangenvereniging de afgelopen jaren een begrip geworden in de branche. We worden veel geraadpleegd, uitgenodigd en aangehaald. Crewleden hebben nu een luide stem en groeiende invloed op beleid.