FW-Commercial-Akkoord

Fijn Weekend Akkoord met Commercial producenten

Sinds juli ’21 is het Commercial Akkoord met onderstaande commerciele partijen in werking.

We nodigen niet-betrokken producenten en bureau’s uit om zich ook aan te sluiten bij dit initiatief en adviseren crew de voorwaarden uit dit akkoord ook altijd bij hen voor te leggen en toe te passen.

Redelijke en veilige werkomstandigheden in de film en tv sector vragen de maximale inzet en toewijding van de gehele branche!

Er is nu ook een rekenmodule in Excel beschikbaar:

Participerende partijen
Het Fijn Weekend/CPA commercial akkoord is tot stand gekomen in overleg met en ondertekend door:

25 FPS
Annoman
Artillerie
Bonkers
Cake Film
Chaos
Czar
DPPLR
Halal
Hazazah
Holy Fools
Mediamonks
Pink Rabbit
Revolver
Suikerdepôt
Super Easterfeather

In de praktijk
Vanaf heden geldt voor elke klus die je aangaat met een van de participerende producenten dat automatisch de voorwaarden uit het nieuwe akkoord van toepassing zijn op de klus.

Dat betekent dat je alleen nog maar over je individuele dagfee, en eventuele functie specifieke vergoedingen hoeft te onderhandelen en dat je er verder van uit kan gaan dat iedereen in principe onder dezelfde voorwaarden werkt.

(Het staat eenieder ten alle tijden vrij om zich niet te committeren aan Fijn Weekend of dit akkoord en eigen afspraken overeen te komen)

Advies
Lees het akkoord goed door, bespreek het met je collega’s en bedenk dat dit het begin kan zijn van sector breed geaccepteerde voorwaarden.

Zet bijvoorbeeld op je factuur en offertes dat je deze uitgangspunten hanteert en maak het bespreekbaar met al je opdrachtgevers.

Wij adviseren iedereen dit akkoord bij alle (commercial) projecten toe te gaan passen, dus niet enkel bij de hierboven genoemde participerende commercial producenten. Het feit dat zoveel partijen dit akkoord al omarmd heeft, laat zien hoe relevant de inhoud is, en verantwoordt het toepassen ervan ook bij andere opdrachtgevers!

Drama/Fictie
5/10/’21:
Er heeft ondertussen verkennend contact plaatsgevonden met een groep UP’s.
We weten nog niet of dit gaat leiden tot vergelijkbare afspraken in de drama/fictie wereld.
Wanneer hier belangrijke ontwikkelingen gaande zijn, houden we jullie op de hoogte via de nieuwsbrieven.
Wellicht kunnen jullie in de tussentijd wel alvast dit akkoord als uitgangspunt gaan gebruiken tijdens onderhandelingen voor drama en fictie producties, waarbij je rekening kan houden dat we nu voor drama in een overgangsfase komen.