nieuwsbrief 10/12/’20

FijnWeekend nieuwsbrief  10/12/’20
met belangrijke aankondigingen. 

Beste Fijn Weekenders,
We hopen dat iedereen van jullie gezond is en genoeg werk heeft. Het lijkt er vooralsnog op dat de tweede corona golf niet dezelfde impact op onze branche heeft als de eerste dat had. En gelukkig maar, want de meesten van ons moeten nog wel even aan de bak om het jaar goed te kunnen afsluiten. 

Lancering FijnWeekend
Op 1 september stuurden we een brief aan zo veel mogelijk producenten, productiemaatschappijen, omroepen, fondsen etc. waarin we onze weekendtarieven regeling officieel aankondigden. En vrijwel tegelijkertijd stuurden we een persbericht uit, dat direct goed werd opgepikt door alle belangrijkste vak-media. Het aantal aangesloten collega’s maakte meteen een sprong en zit inmiddels al ruim boven de 600. We wisten natuurlijk al dat ons initiatief voor het ontmoedigen van weekendwerk breed gedragen werd, maar dit overtreft elke verwachting. 

Reacties
We realiseren ons dat niet iedereen pal achter ons initiatief staat, maar de reacties zijn overwegend positief en begripvol. Veel producenten blijken zelf ook voorstander van minder weekendwerk. 

In gesprek
Sinds de lancering in september hebben er meerdere gesprekken plaatsgevonden met vertegenwoordigers van verschillende producentenverenigingen. Begin december is er nog gesproken met vertegenwoordigers van NAPA, VCP, NCP, ADC & NSC. Dit gesprek werd geïnitieerd door DAFF. Over het algemeen is er veel begrip voor onze wens om  weekendwerk te ontmoedigen. Sterker: de afgelopen weken is gebleken dat er ook bij hen behoefte is aan meer duidelijkheid omtrent onze werkvoorwaarden .

Akkoord 
Dit heeft bij ons het gevoel opgewekt dat de tijd rijp is om meer te gaan regelen. We zien een  gouden kans om afspraken te maken die branchebreed gedragen worden en waardoor het niet meer nodig hoeft te zijn om over voorwaarden te onderhandelen, maar enkel over je dagprijs. Een allesomvattend akkoord dat door zowel producentenpartijen als crew wordt ondersteund. Een grote paraplu van voorwaarden waar ook FijnWeekend onder past. 

Verenigen
Om op korte termijn dit doel te bereiken en om in de toekomst aan tafel te zitten wanneer belangrijke zaken besproken en besloten worden, moeten we ons wel verder gaan verenigen. Momenteel onderzoeken we welke vorm daarvoor het meest geschikt is. Ons is al wel duidelijk dat we niet de zoveelste 3-letter-afkorting willen oprichten, maar eerder een FijnWeekend extended. Een club dicht op de crew, bestaande uit crew en voor iedereen die werkt aan en op filmsets. Voor drama/fictie èn commercieel. 

Uitstel
Doel is om al in het eerste kwartaal van 2021 te komen tot deze afspraken. Om de besprekingen en onderhandelingen op een vriendelijke en constructieve manier te laten verlopen, stellen we  voor om de invoering van onze weekendtarrievenregeling  uit te stellen tot na dit akkoord. Aangezien we in onze branche veelal zzp-ers zijn, spreekt het voor zich dat wij als FijnWeekend-werkgroep ons slechts adviserend kunnen opstellen wat betreft het uitstellen van de weekendwerkregeling. We zijn immers allen zelfstandigen of eigen ondernemingen. 

Momentum
We realiseren ons dat we vlak voor de start een koers inslaan die afwijkt van de eerder  aangekondigde route. We zijn echter van mening dat de aankondiging en de lancering van ons initiatief, maar vooral ook de overweldigende kracht van de meer dan 600 geregistreerde  deelnemers op www.fijnweekend.film een geweldig momentum heeft gecreëerd om veel meer te regelen dan alleen de weekenden.  

Vragen of adviezen 
Mochten jullie voor nu met vragen zitten of wanneer je tips en adviezen wilt delen, stuur dan een mail naar info@fijnweekend.film. Wij streven ernaar om iedereen op korte termijn te woord te staan. 

Tot zover,
Tot snel 
En voor nu….

alvast een  

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is fijnweekend-logo3.jpg

________________________________________________________________________________________________

Onderstaande brief is 01/09/’20 gemaild naar Producenten, Producentenverenigingen, Film Fonds, omroepen etc..

Beste producent, filmmaker, collega,

Er gaat iets veranderen in de Nederlandse film- en televisiewereld. Een groot aantal onafhankelijke professionals in onze branche heeft zich verenigd in een nieuw collectief: Fijn Weekend! Dit collectief beoogt een gezonder werkklimaat, waarin er minder werk plaats vindt in de weekenden en deze werkzaamheden meer ‘gewoon’ doordeweeks gepland worden.

Op zich niet echt iets geks dus. Werkweken zijn immers om te werken. En weekenden zijn om zelf in te vullen. In ons vak zijn we flexibel en is het onvermijdelijk dat er wel eens een keer een draaidag in het weekend valt. Maar de laatste jaren is dit meer regel dan uitzondering geworden. En daar gaan we verandering in brengen. We zijn er hierbij niet op uit om producenten extra op kosten te jagen. Absoluut niet. Ons voornaamste doel is simpelweg het stimuleren van draaien op doordeweekse dagen.

Al meer dan 400 vakgenoten hebben zich achter dit initiatief geschaard om deze verandering door te voeren. Crew van o.a. Licht, Grip, Geluid, Art, Locatie en vele andere harde werkers in onze branche staan hierin samen eensgezind. We gaan met z’n allen meer kiezen voor onze familie en vrienden en voor onszelf. Dus gaan we het werken in de weekenden actief ontmoedigen. De eerste maatregel die hieruit voortkomt, is het stapsgewijs invoeren van een weekendtarief. In vrijwel alle Europese buurlanden is dat al veel langer normaal en we volgen hierin dan ook de algemene richtlijnen.

• Vanaf 1 jan. 2021 start het overgangsjaar. 

We hanteren op zaterdag, zondag en nationale feestdagen een weekendtarief van 110% van het reguliere dagtarief. Dit overgangsjaar is om te wennen en om toekomstige projecten juist te kunnen budgetteren.

• Vanaf 1 jan. 2022: Invoering van het volledige weekendtarief van 150% van het reguliere dagtarief.

• Voor fictie/drama producties geldt een uitzondering: 10% van het totaal aantal draaidagen mag in het weekend vallen of op feestdagen plaatsvinden. Wordt dit overschreden, dan wordt voor de extra dagen de weekendtarievenregeling toegepast.

De eerste reacties op dit initiatief zijn zeer positief en begripvol. We hopen dat we ook op uw begrip kunnen rekenen voor deze regeling en u samen met ons mee wil werken aan meer vrije weekenden voor ons allemaal.

Met vriendelijke groet!
en alvast een …