Basisbegrippen


LET OP:
dit is NIET het FijnWeekend Commercial Producenten Akkoord!
Dit zijn de basisbegrippen, opgesteld na uitgebreid onderzoek onder crew van alle departementen. De basisbegrippen kunnen dienen als uitgangspunten voor crew en FijnWeekend. Het akkoord met commercial producenten en andere toekomstige afspraken in de branche zijn op sommige punten een compromis gestoeld op deze basisbegrippen.


Optie
De intentie van een opdrachtgever om een crewlid en/of materiaal te boeken en de intentie van een crewlid om de door de opdrachtgever voorgestelde periode, vrij te houden voor een productie. Beide partijen informeren elkaar wanneer de optie wel of niet in een boeking omgezet kan worden.

Boeking
De bevestiging dat opdrachtgever gebruik gaat maken van de diensten en/of het materiaal van crewlid voor een vooraf afgesproken periode. Een boeking is een bindende afspraak en dus nadrukkelijk geen optie.Annulering
Een annulering is het afzeggen van een boeking voor aanvang van de werkdag of werkdagen.


Draaidagen
Een draaidag is 10 uur uit en thuis incl. minimaal 30 minuten zittende lunch, min ontbijt en wraphap. 


drama/fictie: 

Een draaidag is 10 uur van (pre)call tot wrap òf klep-dicht incl. minimaal 30 minuten zittende lunch. De reistijd tussen thuis of hotel en de set of facilitair bedrijf bedraagt in totaal maximaal 2 uur. Deze 2 uur reistijd is onbelast en is niet inwisselbaar voor draaitijd.

Niet-draaidagen
Een niet-draaidag is een werkdag ten bate van de productie buiten de draaidagen om. 
Voor een niet-draaidag gelden dezelfde voorwaarden als voor een draaidag.

Werkdagen
Een werkdag is een draaidag of een niet-draaidag.
Een werkdag zou omwille van het welzijn en de veiligheid van crew nooit langer mogen duren dan 14 uur.

Uit en thuis
De reis- en werktijd tussen vertrek van- en aankomst bij: huis of hotel.

Klep-dicht
Klep-dicht is (de metafoor voor) het moment dat al het werk is afgerond en crewlid klaar is voor vertrek.

Halve dagen
Een halve dag is een van maximaal 5 uur uit en thuis.

Zesde dag en zevende dag

Een 6e en/of 7e werkdag na 5 voorafgaande aaneengesloten werkdagen wordt afgeraden. 
Een 6e of 7e werkdag kan uitsluitend worden ingepland na instemming vooraf van crewlid.

Running lunch
Running lunch is een draaidag van 8 uur. De lunch wordt genuttigd uit de hand tijdens het werk. De producent informeert een crewlid tijdig over running lunch draaidagen.

French hours
French hours is een draaidag van 8 uur. De lunch wordt vooraf genuttigd
De producent informeert een crewlid tijdig over french lunch draaidagen.


Overuren

Al het werk langer dan 10 uur, zoals gedefinieerd onder draaidagen en niet-draaidagen, wordt beschouwd als overwerk en belast met een toeslag. 
Overuren worden per dag berekend en kunnen niet worden gecompenseerd op andere dagen.

Drama/fictie:

Reistijdoveruren worden belast met een toeslag wanneer de totale reistijd langer is dan 2 uur.

Nachttarief
Reistijd en werktijd tussen 22:00 en 06:00 wordt beschouwd als nachtwerk. Tijdens deze uren geldt het nachttarief. De producent/opdrachtgever dient minimaal 72 uur voor aanvang van de werkdag het nachtwerk aan te kondigen.

Uitslaapdag
Uitslaapdag is de vergoeding voor de dag na nachtwerk, die vanwege het nachtwerk, niet als reguliere werkdag kan worden ingevuld.

Zon- en feestdagen
Op zon- en nationale feestdagen, zoals vermeld op de website van de rijksoverheid, geldt het zondagtarief.

Drama/fictie:

10% van het totaal aantal werkdagen voor een productie mogen op zondag vallen of op feestdagen plaatsvinden. Vallen meer werkdagen op een zon- of feestdag, dan wordt voor deze extra dagen de zondagstarievenregeling toegepast.

Turnaround
Turnaround is de rusttijd van minimaal 10 uur tussen de aankomst thuis of hotel èn het vertrek voor de volgende dag voor dezelfde productie.

Weekend Turnaround
Weekend turnaround is de weekendrust van minimaal 58 uur (48 uur + 10 uur turnaround) tussen de aankomst thuis of hotel na elke 5e werkdag èn het vertrek voor de eerst volgende werkdag voor dezelfde productie. 
Wanneer 2 vrije dagen worden verdeeld over een week, dan moet elke vrije dag minimaal 34 uur bedragen (24 uur + 10 uur turnaround). Crewcall
De algemene aanvangstijd van het werk op de set.

Pre-call
Een vroegere aanvangstijd dan de crewcall voor een individueel crewlid of departement.

Ontbijtcall

Ontbijtcall is het tijdstip waarop een, door de producent aangeboden, ontbijt beschikbaar is. Ontbijt vindt plaats in eigen tijd

Lunch

De lunchbreak duurt minimaal 30 minuten waarin het crewlid zittend kan lunchen. 
De warme lunch wordt door de producent aangeboden. De lunch start onder normale omstandigheden 5 uur na crewcall. Crew geeft de ruimte om een slate te kunnen afmaken.

Second meal
Wanneer een draaidag, gepland of onvoorzien, langer duurt dan 12 uur, dan dient de producent een second meal aan te bieden.
Dit is een warme snack waarvoor het werk minimaal 15 minuten wordt stilgelegd. 
Tussen lunch en second meal zit nooit meer dan 5 uur.

Wraphap

Wraphap is de door de producent aangeboden kleine versnapering na de wrap. 
Wraphap vindt plaats in eigen tijd. Reisdagen

Een reisdag is een dag waarop een crewlid zich verplaatst; van, naar of tussen hotels (of andere onderkomens) t.b.v. van de productie.
Er wordt onderscheid gemaakt tussen reizen met eigen vervoer, georganiseerd vervoer en reizen met materiaalwagens en/of equipement verantwoordelijkheid.

Hotel

Door producent aangeboden overnachtingen in niet-gedeelde kamer in hotel, appartement of ander geschikt onderkomen nabij de draailocatie wanneer de voortgang van de productie daar om vraagt.

Per Diem / Sejour

Per Diem of Sejour is de vergoeding voor het levensonderhoud wanneer crewlid voor de productie dient te overnachten elders dan thuis.


Producent / opdrachtgever

Een producent is een persoon of organisatie die een productie organiseert en financiert. De producent/ opdrachtgever draagt de eindverantwoordelijkheid voor de productie.
Hij of zij doet dat wat redelijkerwijs nodig is om veilige werkomstandigheden te creëren waarbinnen crew optimaal kan presteren.

Productie

Audiovisueel project zoals een film, serie, commercial of andere (film)content waarvoor een crewlid en de producent een overeenkomst aangaan

Crewlid

Persoon waarmee de producent of productie een overeenkomst is aangegaan om beroepsspecifieke taken uit te voeren t.b.v. de productie.

Chauffeur 

Een chauffeur is iemand die materialen, equipement en/of personen vervoert tbv een productie. 
Dit kan gaan om: licht-, grip- en camera-equipement, decor, kostuums, catering, etc. 
Reistijd tijdens draaidagen en niet-draaidagen door chauffeurs is altijd werktijd. 
Iedere vrachtwagenchauffeur dient zich op de hoogte te stellen van het rijtijdenbesluit.Stage

Een stage is een kennismaking met de praktijk waarbij de stagiair, scholier of werkzoekende, onder begeleiding, beroepsspecifieke taken leert uitoefenen. Toeslag

Toeslag is een percentage dat wordt opgeteld bij de basis uurprijs of de dagprijs. Toeslagen kunnen worden gestapeld. Dus over elkaar worden berekend.

Uurtarief

Het uurtarief is altijd een tiende deel van de dagprijs.


Betalingstermijn
Facturen van een crewlid dienen te worden betaald binnen de wettelijke betaaltermijn van 30 dagen na ontvangst van de factuur door producent / opdrachtgever.